TIT Öveges József Ismeretterjesztő és Szakképző Egyesület
 

bemutatása

Az 1990. június 2-án alapított TIT Öveges József Ismeretterjesztő és Szakképző Egyesület a TIT Zala Megyei Szervezetének jogutódjaként végzi tevékenységét. Az Elnökség irányításával biztosítja a tudományos ismeretterjesztő és az iskolarendszeren kívüli felnőttképzési, szakképzési funkció működését. Tevékenységünkben, már megalakulásunk óta kiemelt szerepet tölt be a szakképzés, mely a működőképességünk biztosításának is a legfontosabb eleme. A szakképzési munkánkat a folyamatos fejlesztés, területeinek szélesítése, a szolgáltatást igénybevevő partnerek elvárásainak mind teljesebb megfelelés jellemzi. Szakképzési kínálatunk kialakításánál elsődleges szempont a munkaerő-piaci igényekhez történő alkalmazkodás, a megjelenő igények magas szintű kielégítése. Ezt a partnereinkkel történő folyamatos, napi kapcsolattartással a törvények, jogszabályok állandó követésével érhettük el.
Évek óta szinte kizárólag az Országos Képzési Jegyzékben szereplő munkakörök betöltésére képesítő formákra mutatkozik igény. A szakképzéseinket kiválóan felkészült, a szakterületet a gyakorlatban is művelő oktató gárdával valósítjuk meg. Ez a személyi háttér teszi lehetővé azt is, hogy az azonnal jelentkező, előre nem tervezett igényeket is teljesíteni tudjuk, jelentős költség és időmegtakarítást biztosítva ezzel partnereinknek. A képzéseink során fontos elvünk, hogy a hallgatóink a munkaerőpiacon azonnal hasznosítható tudást szerezzenek. E cél elérésének fontos eszközei: az óraszámok maximális teljesítése, a vizsgára történő teljes felkészítés, a hallgató és gyakorlat centrikus oktatása. A tanfolyamainkon jelentős létszámban résztvevő munkanélküli hallgatóink részére önismereti és álláskeresési tréningeket tartunk, nehéz élethelyzetüket igyekszünk megérteni, motiválttá tenni őket, hiszen anélkül erőfeszítésünk eredménytelen lenne.
Néhány képzés kivételével a vizsgákra történő felkészítés 100%-os eredményességet mutat. A tapasztalatokat összegezve megállapíthatjuk, hogy hallgatói oldalról is messzemenően figyelembe veszik a munkaerőpiacon mutatkozó igényeket, igyekezve az elhelyezkedés esélyeit növelő képzések kiválasztásával. A fő igény a fizikai foglakozásokra képző OKJ-s tanfolyamokra mutatkozott, elsődlegesen a gépkezelő formák voltak sikeresek. Az elhelyezkedés tapasztalatairól csak informális visszajelzéseink voltak. A hallgatók munka világába történő visszatérésének esélyeit a már említett tréningekkel a magas szintű oktatással, a motiváltság fejlesztésével tudtuk növelni.
A nyelvi képzéseinket a megrendelői igényekhez igazítottuk. A vizsgáztatásban kiemelt lehetőséget biztosít a speciálisan TIT-es forma a nemzetközi TELC nyelvvizsga.