ÖVEGES JÓZSEF

(1895 - 1979)

 


       
Öveges József országos hírűvé vált élete a dunántúli tájról, a Zala megyei Pákáról, egy nemzedéken át tanítóskodó családból indult 1895-ben. Népiskolai tanító édesapjának korai halála után a négy gyermekével magára maradt anya nevelte tovább a népes családot.
        A tudományok, elsősorban a természettudományok iránt már korán érdeklődő ifjú előbb a győri bencés gimnáziumba került, majd mint a piaristák növendéke, rendjének kecskeméti gimnáziumában érettségizett jeles eredménnyel. Ezután Budapesten tanult, s a tudományegyetemen matematika-fizika szakos tanári diplomát szerzett 1919-ben. Vidéki évek következtek.
Tanított Szegeden, Vácott, Tatán mégpedig úgy, hogy miközben kollégái azt mondták “ Ha nekem úgy kellene élnem, ahogy Te élsz, inkább felakasztanám magam “, tanítványai azt figyelték, vajon ég-e minden reggel négykor Öveges tanár úr szobájában a hajnali munkálkodást jelző villany. És égett ...

        Első könyvét is még Tatán írta “Időjóslás és időmeghatározás” címmel. A kötet megjelentetéséhez kétezer előfizetőnek az összegyűjtését kérte a kiadó - mint Öveges professzor egy 1978-ban írott pályaképében megjegyezte: “ Így gyűjtötték az előfizetőket Csokonai korában is !”

        1945 után a Közgazdaságtudományi Egyetemen tanított, majd - mint az egyik legelső
Kossuth -díjasunk - a Budapesti Pedagógiai Főiskolán volt tanszékvezető tanár, már egy regimentnyi kötet jelentetett meg, s ezek a munkái mind- mind a természetnek, közelebbről a fizikának a jelenségei magyarázták az áltudományoskodást irtózva kerülő ízes magyar nyelven. Több mint harminc könyv - így emlegette őket: a gyermekeim - viseli a nevét.

Ám Öveges József igazában a rádió meg a televízió előadójaként lett a tudásra éhes hallgatók és nézők kedvence. Már 1946-ban mikrofonba mondta első előadását. Ez az atombombáról szólt, s ezt később még több mint kétszázötven előadás követte: bő tizenkét éven át rendszeresen mutatta be mindig izgalmasan érdekes kísérleteit a képernyőn.
Öveges József 1953-tól több mint negyedszázadon át az “ Élet és Tudomány “ hetilap szerkesztő bizottsági tagja volt. Szívesen jelentkezett tanulmányaival és az olyan, kisebb lélegzetű levélváltozatokkal is, amelyekkel még közelebb kerülhetett az olvasóhoz.

Több mint 30 éven keresztül végzett fontos ismeretterjesztő munkát a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat ( TIT ) Országos Elnöksége tagjaként.

“ Milliók szívébe oltotta be a fizika szeretetét.” Hamvai a zalaegerszegi régi temetőben nyugszanak. Ma Budapesten középiskola, Zalaegerszegen általános iskola és a TIT Egyesület viseli a kiváló tudós, ismeretterjesztő, paptanár nevét.