Projekt címe: Tanuljunk egy életen át!

Támogatás összege: 80 000 000 Ft

 

Szakmai tartalom: 9 féle tanulási formában 21 különböző  témakörben összesen 21 db

tanulási programot tervezünk megvalósítani. Az önállóan támogatható  tevékenységeken túl a választható, önállóan nem támogatható tevékenységek közül az eszköz- és immateriális javak beszerzését, valamint az egyes tanulási formákhoz kapcsolódó egyéni mentorálást, tanácsadást, segítségnyújtást tervezzük. A tevékenységtípusok (tanulási formák) aránybeli megoszlása tekintetében a kisebb létszámú, több alkalomból álló gyakorlatorientált programokra fektetjük a hangsúlyt, de nagyobb létszámú szemléletformáló, ismeretterjesztő előadássorozatokat és szabadegyetemi foglalkozásokat is megvalósítunk a Lifelong Learning jegyében. A tanulási, képzési formák napszakbeli tervezését a résztvevők igényeihez igazítjuk: délelőtti és délutáni foglalkozásokat és hétvégi  programokat is szervezünk. Mivel a felnőttek folyamatos képzése, önképzése egyre fokozódóan társadalmi feladattá és szükségletté válik, a TIT Egyesület ezt az igényt próbálja kielégíteni tervezett foglalkozástípusaival: tanfolyamok, klubfoglalkozások, szakkörök, ismeretterjesztő előadássorozatok, műhelyfoglalkozások, művészeti csoportok, alkotócsoportok, szabadegyetemek.