KEDVEZMÉNYEZETT NEVE: TIT ÖVEGES JÓZSEF ISMERETTERJESZTŐ ÉS SZAKKÉPZŐ EGYESÜLET
PROJEKT CÍME: TANULJUNK EGY ÉLETEN ÁT!
A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 80.000.000.-Ft
A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%
A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK KEZDETE: 2019. 02. 01.
A PROJEKT BEFEJEZÉSE: 2020. 01. 31.
A PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA: EFOP-3.7.3-16-2017-00008

Szakmai tartalom: 9 féle tanulási formában 21 különböző témakörben összesen 21 db tanulási programot valósítottunk meg.

Az önállóan támogatható tevékenységeken túl a választható, önállóan nem támogatható tevékenységek közül az eszköz- és immateriális javak beszerzését, valamint az egyes tanulási formákhoz kapcsolódó egyéni mentorálást, tanácsadást, segítségnyújtást terveztünk. A tevékenységtípusok (tanulási formák) aránybeli megoszlása tekintetében a kisebb létszámú, több alkalomból álló gyakorlatorientált programokra fektettük a hangsúlyt, de nagyobb létszámú szemléletformáló, ismeretterjesztő előadássorozatokat és szabadegyetemi foglalkozásokat is megvalósítottunk a Lifelong Learning jegyében. A tanulási, képzési formák napszakbeli tervezését a résztvevők igényeihez igazítottuk: délelőtti és délutáni foglalkozásokat és hétvégi programokat is szerveztünk. Mivel a felnőttek folyamatos képzése, önképzése egyre fokozódóan társadalmi feladattá és szükségletté vált a TIT Egyesület ezt az igényt elégítette ki a foglalkozástípusaival: tanfolyamok, klubfoglalkozások, szakkörök, ismeretterjesztő előadássorozatok, műhelyfoglalkozások, művészeti csoportok, alkotócsoportok, szabadegyetemek.