PROJEKT CÍME: KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS ZALA MEGYÉBEN

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 25.000.000Ft

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%

A PROJEKT BEFEJEZÉSE: 2020.06.01.

6 szervezet partnerségében valósítjuk meg az „A” és „C” komponensen belül a 3 féle tevékenységtípusú önkéntességet és társadalmi felelősségvállalást elősegítő programokat. Cél: a projekteseményeken részt vevő 14-35 évesek, illetve 60 év felettiek társadalmi aktivitásának, (re)integrációjának fejlesztése. „A” komponens: Célcsoport toborzása, aktivizálása együttműködő partnereink és vállalkozások segítségével történik.   Önképzés:

„Képzők képzése” – Aktív állampolgárság és önkéntes menedzsment tréning: az egyesület és a partnereink projektben résztvevő önkéntes szakmai munkatársai, a programkoordinátorok, előadók részére. „C” komponens: kampányszerű akciók, témanapok, workshopok valósulnak meg 4 témakörben. Cél: a különböző generációjúak kompetenciafejlesztése, az önkéntességre való hajlandóság növelése; a fiatalok és az idősek is: felismerjék, hogy a közösség igényli aktivitásukat. „Hagyományos népi mesterségek, népi kultúra Zalában” interaktív workshop (ismeretterjesztő előadás és gyakorlati műhelymunka) célja: a helyi hagyományok, népi mesterségek (pl. faművesség) bemutatása. „Aktivizálódj a közösségedért!” aktív állampolgárságra nevelő workshop: az EU-s kulcskompetenciákkal, a magyarországi e-ügyintézés lehetőségeivel ismerkedhetnek meg. Intézménylátogatást is szervezünk: helyi önkormányzat, érdek- és jogvédő szervezetek felkeresése.  „Önkéntes munka: miért jó?” workshop. Témakörök: a civil, nonprofit szféra jellemzői; konkrét példák jól működő önkéntes helyi civil szervezetekre. A résztvevők kipróbálhatják az elsajátított ismereteket: bekapcsolódhatnak önkéntesként a projekt többi programjába. Fenntartható fejlődésről témanapokat (rendezvényt) tervezünk: Sport-nap, Környezetnap, Egészség-nap. Hulladékgyűjtő akció a helyi környezet tisztaságáért. Bekapcsolódunk az országos TeSzedd! kampányba, így is erősítve az önkéntesek közösségi tudatát, állampolgári elkötelezettségét, környezeti és társadalmi felelősségvállalását. Az akció elősegítheti a közösségformálást.

„Nem csak a 20 éveseké a világháló” workshop: cél: a generációk közötti együttműködéssel az idősek széleskörű társadalmi részvételének, digitális esélyegyenlőségének támogatása, az elmagányosodásnak a csökkentése, és a fiatalok empátiakészségének, segítőkészségének, szolidaritásának fejlesztése. Az idősek digitális írástudásának fejlesztését tervezzük, mely szellemi frissességük megőrzéséhez, önbizalmuk fejlődéséhez is hozzájárul. Önkéntes fiatalok (pl. az „Önkéntes munka: miért jó?” c. workshopon résztvevők közül is) segítik közvetlenül az idősek számítógép, mobiltelefon- és internethasználatát, vagyis az információs társadalomba való bekapcsolódásukat. Az időseket a helyi nyugdíjas klubokból, idősek otthonából toborozzuk.  Családtervezési és életvezetési klubfoglalkozás: Cél: a fiatalok családtervezési, életviteli kompetenciáinak fejlesztése, felelős életre való felkészítése, ezáltal a család társadalmi fenntarthatóságának, szerepének megerősítése, a családi kohézió növelése.

nagycsaládosokat, nagyszülőket. Családi-piknik: Cél: a generációk közötti együttműködés megvalósítása. Öko kézműves foglalkozásokat, zenés játszóházat, ételkóstolót tervezünk kicsiknek és nagyoknak.